Opioidy związane z antykoncepcją. Przestrzeganie i preferencje kobiet

Pomimo, że artykuł na temat Opioidów został opublikowany w 2018 roku, praktycznie żaden z argumentów przedstawionych poniżej się „nie przedawnił”. Dane na podstawie samooceny i wywiadów jakościowych zebrano od 42 kobiet, ciężarnych, tych które względnie niedawno zaszły w ciążę stosujących Opioidy. Artykuł w odczuciu czytelnika może mieć charakter kierunkowy, bowiem grupa kontrolna osób pochodzi z dwóch niezależnych ośrodków odwykowych w Ohio.

Kup teraz tabletki antykoncepcyjne prosto z apteki, dostawa w 48h:
https://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/kup-teraz/

Aby zrozumieć dalszą część, przedstawione metody badania, porównawcze i analizę wyników należy wiedzieć czym są Opioidy.

Czym są Opioidy?
Np. Kodeina, mofrina czy heroina to najlepsze przykłady występujących opioidów. Pierwsze dwie wymienione nazwy to opiotamy, natomiast heroina wywodzi się z modyfikacji chemicznej morfiny. Do opioidów zaliczamy substancje naturalne oraz syntetyczne, niektóre z nich w sposób naturalny wystąpują w organizmie człowieka.

Profesjonalne przygotowanie się do badania, wymagało od specjalistów przygotowania rzetelnych kwestionariuszy na podstawie których można było scharakteryzować uczestników, historie ich ciąży, historie seksualne a także zbadać jakie są preferowane i stosowane formy antykoncepcji.

Następny etap pozwalał na sprawdzenie skuteczności stosowania – czyli systematyczności oczekiwanej antykoncepcji.

Charakterystyka uczestników badania

Średnia wieku uczestniczek wynosiła 27,6 roku, z których blisko 75% było singielkami a 12% zameżna. Uczestniczki w większości były rasy białej. Dodatkowo większość z nich jasno określiła, że przez większość swojego życia korzystała z programów, które zależą od dochodów.

Etap 2 – badanie historii ciąży

Łączna liczba zadeklarowanych ciąż wynosiła 137 na przypadające 42 uczestniczki z których 24 z nich trwały w momencie przeprowadzania badania.  Zaledwie 18 z nich było intencjonalne, a aż 103 (!) to ciąże niechciane. Uśredniając wynik to średnia liczba ciąż to 3,3 / osobę. Wynik ten powstał z zakresu 1 – 9 przebytych ciąż spośród uczestniczek. Następnie zbadano historię seksualną.

Etap 3 historia seksualna uczestniczek

W tym etapie większość stanowiąca niewiele ponad 25% określiła, że w przeciągu ostatniego roku nie miała więcej niż dwóch partnerów seksualnych. Niepokojący może być fakt, że równo co druga uczestniczka zgłosiła fakt wymiany seksu za jedzenie, pieniądze lub narkotyki. Natomiast aż 62% zaznaczyło, że miało zdiagnozowaną przynajmniej jedną z chorób STI. Najczęściej występującą chorobą była Chlamydia, która stanowiła ponad 15% ankietowanych kobiet.

Stosowanie antykoncepcji – warunki decyzji

Kolejny etap pozwolił zbadać przyczyny stosowania w przeszłości antykoncepcji. Co trzecia z kobiet deklarowała, że stosuje antykoncepcję hormonalną, prezerwatywy lub inne jej formy aby świadomie planować rodzinę (świadome zapobieganie ciąży).  Decyzją blisko co piątej osoby była obawa o zarażenie się chorobami STI, a łącznie prawie 40% z nich zadeklarowało, że stosują antykoncepcję dla obu tych czynników.

Jedna z przytoczonych wypowiedzi uczestniczek badania:

„Byłam tylko z jednym facetem odkąd skończyłam 19 lat. Ten sam facet to ojciec mojego dziecka. Gdyby był to równie dobrze kto inny, tak zrobiłabym to. Oczywiście jakby używał prezerwatywy. Nawet wtedy kiedy się nie znaliśmy używał prezerwatywy, ale kiedy widywaliśmy się na poważnie to już nie. Jeśli miałabym się spotykać z kimś innym to tak zostanie użyta prezerwatywa”.

Fakt, pojedyncza wypowiedź nie świadczy o świadomości i pełnej odpowiedzialności ze stosowania środków hormonalnych czy dostępnych form antykoncepcji. Natomiast na podstawie badania jakościowego tylko jedna z czterdziestu dwóch uczestniczek wykazała trudności w zdobyciu pożadanej metody antykoncepcji.

Podsumowanie tego etapu było określenie ilości, formy i okresu stosowania antykoncepcji. Pomimo coraz szerszego dostępu do różnych form antykoncepcji, to prezerwatywy stanowiły blisko 69% antykoncepcji u wszystkich kobiet. Aż 60% z nich deklarowało, że stosowało również w swoim życiu kombinowane tabletki antykoncepcyjne. Średni wiek kobiet (przed 30) nie wykazywał braku w edukacji seksualnej bądź świadomości planowania rodziny. Zaburzenia związane ze stosowaniem takich środków jak heroina lub morfina mogą zaburzać wyobrażenia o systematyczności, skuteczności bądź zasadności stosowania antykoncepcji.

Dla rozszerzenia tematu, osoby przeprowadzające badania zapytały badanych kobiet czy skorzystałyby z antykoncepcji gdyby była ona całkowicie darmowa. 90% z nich odpowiedziało, że tak, a znaczna większość wskazała właśnie tabletki antykoncepcyjne jako forma najbardziej pożądana.

Komentarz i podsumowanie

Większość uczestników badania całościowego zgodnie przyznała, że dostęp do antykoncepcji w Stanach Zjednoczonych jest łatwy. Prawie wszystkie uczestniczki w wywiadzie wskazały, że stosowały antykoncepcję. Jednak pomimo łatwego dostępu, oznajmionej edukacji i świadomości u osób, które zażywają narkotyki (podobnie jak w innych grupach stosujących narkotyki) odsetek niechcianych ciąż to blisko 75%.

Najczęściej wymienianym powodem antykoncepcji u kobiet był argument w postaci stopnia zaawansowania swojego obecnego partnera. Im wyższe zaufanie do partnera życiowego czy seksualnego, tym samym głębsza i dłuższa znajomość to aż 1/3 kobiet zaznaczyła, ze nie zastosowałaby antykoncepcji. Szczególnie gdyby miała pewność, że ma do czynienia z partnerem monogamicznym.

Analogiczny wynik wykreował się również z drugiej strony. Ponad 30% badanych kobiet stwierdziło , że z pewnością zastosowałyby jakąkolwiek formę antykoncepcji gdyby miały odbyć stosunek seksualny z osobą, którą znają powierzchownie lub mają świadomość, że nie jest to osoba monogamiczna.

Programy edukacyjne dla kobiet i nastolatek mogą mieć istotny wpływ na świadomość i postrzeganie płodności. Skuteczność antykoncepcji jest jeszcze większa gdy osoba zażywająca ją zna zasadę jej działania, rozumie jakie są plusy i minusy jej stosowania a także ma świadomość wystepowania skutków ubocznych. Odpowiednia konsultacja lekarska i symbioza tych działań dają większe poczucie bezpieczeństwa i mogą mieć bezpośredni wpływ na odsetek niechcianych ciąż w społeczeństwie. Kobiety nadużywające środków odurzających mogą mieć mylne wyobrażenia dotyczące stosowania antykoncepcji, ich decyzje mogą polegać na opiniach innych kobiet, przyjaciółek czy osób nie będących autorytetami medycznymi. Te niewielkie bariery powstające już na poziomie potencjalnego pacjenta mogą zostać wyprostowane na podstawie lekcji, wykładów oraz innych form podnoszenia świadomości planowania rodziny.

Skróty, które mogły wystąpić w tekście:

  • IUD – Urządzenie wenątrzmaciczne
  • LARC – Odwracalna metoda antykoncepcji o długotrwałym działaniu (np. implant antykoncepcyjny)
  • NAS – zespół abstynencji noworodków
  • ST I – choroby przenoszone drogą płciową (np. Chlamydia)

Źródła:

Na podstawie artykułu: https://contraceptionmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40834-018-0056-y dostęp 21 marca 2021

About Specjalista - Maria Kownacka

Jako specjalista z wieloletnim doświadczeniem z pewnością zgadzam się ze stwierdzeniem,że "tabletkiantykoncepcyjne.com.pl" to idealna alternatywa zakupu antykoncepcji hormonalnej bez recepty dla kobiet wstydliwych. Należy jednak mieć na uwadze, aby co jakiś czas zbadać stan swojego zdrowia udając się na specjalistyczne badanie do wykwalifikowanego ginekologa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *